Aktivitetsavgift

Aktive medlemmer av Bjerke IL fotball betaler en aktivitetsavgift

Satser per 2023**:

ÅrsklasseAktivitetsavgift i kr per år
G/J05
500,-*
G/J06
1000,-
G/J07
1500,-
G/J08-10
2100,-
G/J11-12
3000,-
Øvrige4000,-

*Beløpet som innbetales går i sin helhet til oppstartsmidler for laget
**Styret har vedtatt og holde de uendret fra 2022