Søke politiattest i Bjerke IL fotball 

Idrettsforbundet sier:
«Det er en forutsetning at alle som utfører oppgaver for et idrettslag som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, fremviser en politiattest uten merknader» 

I Bjerke IL fotball, betyr dette alle frivillige og ansatte over 15 år, som har en rolle rundt lagene våre. Det vil si trenere, lagledere eller andre som er mye med spillerne på trening eller kamp. 

I tillegg har Bjerke IL fotball vedtatt at alle som har verv i enten styret eller sportslig utvalg skal fremvise politiattest. 

Søknadsprosedyre
Den som plikter å fremlegge politiattest, må selv sende søknaden til politiet. Innhenting av politiattest er gratis. Dette kan gjøres elektronisk for alle, men for de mellom 15 og 18 år må det vedlegges en fullmakt fra foresatte. Når det søkes om politiattest, må det vedlegges en bekreftelse fra idrettslaget på at det foreligger et behov for politiattest.  

Slik gjør du det:
Send en e-post til sondre@bjerkeilfotball.no med

  • Fullt navn
  • Telefonnr
  • e-postadresse
  • oppgave/funksjon i klubben 

Tilbake får du en bekreftelse på behov for politiattest.Fyll inn de tomme feltene (på bildet markert med gult)
Navn, fødselsnummer, sted og dato.  
Du må også markere om det er nytt verv og midlertidig stilling/oppdrag.  

Når dette er gjort, logger du inn på politiet sine sider via lenken under.  

https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/


For trenere: Velg Barn og ungdom, deretter trener for idrettslag 


For andre roller: Velg frivillige organisasjoner

Legg ved ferdig utfylt bekreftelse, og send inn. 

Når du mottar politiattesten, er den gyldig i 3 måneder. Innen denne tiden, må den fremvises til Anette Ødemark, så det blir registrert hos klubben.

Fremvist politiattest er gyldig så lenge man er i samme verv/stilling/oppdrag.
Om man bytter* verv/stilling/oppdrag, må man fremvise ny politiattest etter tre år. 

*Bytte av verv/stilling/oppdrag, betyr f.eks: tilhøre nytt lag, ny rolle i laget eller ny rolle i klubben. 

For mer informasjon om politiattest innenfor idrett, se lenken under:
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/drifte-et-idrettslag/organisering/politiattest/  

For Bjerke IL Fotball, Anette Ødemark