BJERKE IL’S HISTORIE

av Svein Åge Nygård

Mange har ønsket å vite når Bjerke IL ble startet. Mange årstall er blitt nevnt. Året 1921 går igjen mange steder. Jeg har nå lest en bok som er utgitt av Nannestad Bondelag i forbindelse med at laget var 60 år i 1956. Det er vår tidligere Doktor Magnus Habberstad som har forfattet kapittelet om Idretten i Nannestad de siste 60 årene

I boken står det om alle lagene i Nannestad.

Holter IF ble startet 3. juni 1918 og første formann var Alf Myrhaug
Nannestad IL ble startet 7. mai 1922 og første formann var Lars Homble
Aasen IL ble startet 5. mai 1925 og første formann var Ole Sund
Bjerke IL ble startet 15. mars 1936 og første formann var Albert Antonsen
Skogen Idrettslag ble startet 26. februar 1938 og første formann var Bjarne Granly

Følgende står skrevet om Bjerke Idrettslag:

Bjerke Idrettslag ble startet 15. mars 1936 som Bjerke A.I.L og første formann var Albert Antonsen. Bjerke Skiklubb ble oppløst i 1935.
Styret i Bjerke IL i 1956 var: Arvid Bergsten, formann, videre Leif Granum, Arne Skjennum, Trygve Simonsen, Jens Bjerkestuen og Kåre Sigvartsen.
Medlemstallet i 1956 var 162.
Holmenkolldeltagere: Oskar haug og Nils Skjennum. Sistnevnte har også gullmerket i Birkebeinerløpet.

Mesterskap i A.I.L:

Holger Nilsen: Romeriksmester på 17 kilometer i 1940.
Oskar Haug:Romerikesmester i kombinert i 1939 og 1. premie i kombinert senior i 1947.
Gunnar Skjennum: Romeriksmester i spesielt langrenn og kombinert i 1950.
Ole Hansen: 1. premie klasse B i Romeriksmesterskapet i 1939.

Laget har egen fotballbane som i år er omlagt til gressbane og laget eier 2/3 av et forsamlingshus, liksom de har bygd en gutteskibakke på Vollaugmoen.

I tråd med tradisjonen fra det opprinnelige Bjerke Skiklubb er lagets beste aktive idrettsmenn å finne blant skiløperne, av den eldre garde bør nevnes Nils Skjennum, Einar Skjennum, Jens Hetager, Hilmar Breen og av den yngre garde Holger Nilsen, Ole Hansen, Gustav Haug, Oskar Haug, Jens Bjerkestuen, Hans Breen og Gunnar Skjennum.

Lagets ønske er økonomisk støtte av kommunen til å drive idrett på skolene og i idrettslaget.
(Vi har jo nå også i 2007 bedt om støtte fra kommunen i forbindelse med kunstgresset)

Æresmedlemmer frem til 1956 var Martin Stensrud og Olai Røtnesholtet.

I 1896 ble Bjerke Skiklubb startet. Det var lærer Grøndahl som startet Bjerke Skiklubb. Skiklubben ble oppløst i 1935.

Det første skirennet i Bjerke ble holdt i Toftnerengen og Breenengen fra 1897-98 med hopp på 10-15 meter.

Kjente skihoppere fra den tid var Ludvig Skjennum, Ole Skjennum, Ole Skjennum (Søndre), Hjalmar Skjennum, R.L. Ruud, Johan Breen. Fra omkring 1907 til 1930 var det nesten årlige skirenn i Skreiabakken på Søndre Kringler, hopplengder 20-25 meter. Blant de første deltagerne var Einar Breen, Chr. Kaxrud, Carl Sandberg, Erling Kringler. I denne bakken ble det første skoleskirenn for hele bygda holdt av Bjerke Skiklubb i 1927 og 1928. Diplom for beste 5 mannslag gikk begge år til Fjellet Skole.

Den 13. juli 1946 ble for øvrig Nannestad Kommunale idrettsutvalg konstituert med Mikal Homble som formann.

Jeg regner med at dette stemmer bra. Bjerke IL vil dermed være 75 år i 2011.

Det kunne være artig om vi innen den tid har laget et lite jubileumshefte. Jeg ber derfor om at alle som kan bidra med bilder, historier, årsberetninger o.l kan låne ut dette til undertegnede.

Romerikes Blad 10. september 1954