Bli medlem av Bjerke IL fotball

Medlemskap i Bjerke IL fotball koster 250kr for enkeltmedlemmer og 500kr for familier per år. Medlemskapet dekker forsikring. Som medlem i Bjerke IL fotball støtter du aktivitet i klubbens regi. For deltagere på aktiviteter i klubben regi kommer i tillegg aktivitetsavgift.


Til innmeldingskjema