Sportsplanen er per september 2022 under revidering. Forslag og innspill til den prosessen kan sendes til sportslig leder

Sportslig utvalg har som oppgave å sikre at Sportsplan blir fulgt og at tilbudet til spillere, trener og ledere er optimalt.

Frank Erik Nygren  - Sportslig leder

Petter Ødemark -Nestleder

Mads Fjeldberg - Dommer og Fair Play -ansvarlig

Marius Vestbø Rødsrud  - Trenerutvikler