Grasrottrenerkurs Del 2 - gjennomført med bravur

Postet av Bjerke IL Fotball den 12. Jun 2024

Skrevet av: Joshua Halvarsson

Helgen 31.5-2.6 ble Grasrottrenerkurs del 2 avholdt, og vi er glade for å kunne fortelle om en svært vellykket gjennomføring. 

Kurset, som ble holdt fra fredag til søndag, samlet 12 engasjerte deltakere.

Deltakerne viste en imponerende innsats, gjennom hele kurset. De kom godt forberedt, deltok med entusiasme og nysgjerrighet, og bidro aktivt i diskusjonene. Atmosfæren i diskusjonsrommet var preget av åpenhet og gjensidig respekt, hvor det var rom for å innrømme utfordringer og samtidig støtte hverandre.

Læringsmiljø

Kurset opplevdes som både intensivt og innholdsrikt, men innenfor en ramme som gjorde det håndterbart for alle. Det nydelige været bidro også til en positiv opplevelse, og deltakerne kunne nyte utendørsaktiviteter i strålende solskinn.

Takk til trenerne og spillerne

Vi ønsker å rette en stor takk til alle trenerne og spillerne som gjorde dette kurset mulig. Deres innsats og samarbeid har vært uvurderlig, og vi er stolte av det sterke fellesskapet som ble etablert i løpet av helgen. Trenerne representerte de yngste barnelagene og helt opp til senior kvinner og senior herrer. 

Veien videre

Vi ser frem til å fortsette dette positive momentumet med kommende kurs og aktiviteter. Grasrottrenerkurs del 3 og del 4 er allerede planlagt for oktober og november, og vi håper å se mange av dere der!


Takk igjen til alle som deltok og bidro til en flott helg med læring og utvikling. Sammen bygger vi en sterkere klubb!

Tivoli på Støvskya

Postet av Bjerke IL Fotball den 3. Jun 2024


Støvskya huser Skandinavisk Tivolipark denne uken!

Fra torsdag klokken 16.00 til søndag klokken 17.00 er det muligheter for alt fra sukkerspinn til kjøring i alskens karuseller. Ta med deg dine venner, eller hele familien, og kos deg på Støvskya disse dagene! 

Dette blir nok morro!
Tine Fotballskole 2024

Postet av Bjerke IL Fotball den 8. Mai 2024


Vi gjentar selvfølgelig fjorårets suksess med Tine Fotballskole på Støvskya!


Årets Tine Fotballskole arrangeres 24. - 27. juni. Det er barnefotballen, årskullene 2012- 2018 som kan delta. Som tidligere år har vi dyktige, trygge og motiverte instruktører i egne rekker som gjør sitt ytterste for at barna får fire drømmedager på Støvskya!
Påmelding her

Vi kan love et godt og trygt program for alle fotballglade barn!

Spørsmål kan rettes til sondre@bjerkeilfotball.no

Vi gleder oss VELDIG til Tine Fotballskole!


Kickoff 2024 -en fotballfest!

Postet av Bjerke IL Fotball den 29. Apr 2024


Sesongstart 2024 ble markert med et brak på Støvskya mandag ettermiddag. Bjerkefolket stilte mannsterke, og barn og ungdom storkoste seg med alskens aktiviteter.

Med sol og varmende varmegrader var alt lagt til rette for en perfekt start på sesongen for klubben. Lagene ble presentert av hovmester Bjørnstad, som leste opp spillernes navn med den ypperste presisjon! 


Gullstrupen Jan Cato presenterte alle Bjerkes lag for 2024- sesongen.

Det var virkelig full fart på Støvskya denne ettermiddagen. Triksekonkurranse, boblefotball, straffespark- konkurranse, tautrekking og fotballtennis stod på programmet. Om innsatsen til de unge lovende er like god i kamp, så har vi mye å se frem til i år. 


Amalie (J10) overlistet A- lagets keeper fra 11- meteren!

Flere legger seg til kvelds med vannblemmer i hendene. FOR en innsats!

Boblefotball viste seg å by på utfordringer man ellers ikke har på fotballbanen!

Fotballtennis var og et populært innslag under kickoff.


Æren for arrangementet skal vår klubbadmin Sondre ha. Her var det aktiviteter nok, og for alle aldre. Helt suverent, Skredderberget! Sammen med gode hjelpere fra flere av de eldste lagene, ble dette en dag det bare er å se frem til på nytt!

Men først; sesongen 2024!

Innkalling til årsmøte i hovedlaget

Postet av Bjerke IL Fotball den 22. Apr 2024

 Fra 1952. Dette blir ikke en del av arrangementet denne gangen dessverre

 

Årsmøte Bjerke idrettslag tirsdag 21. mai 2024 

Det innkalles med dette til årsmøte i Bjerke Idrettslag på Bjerke stadion, klubbhuset tirsdag 21.mai kl.20.

Forslag som skal behandles av årsmøtet, må sendes til styret ved leder@bjerke-il.no senest to uker før møtet.

Alle som har vært medlem av idrettslaget i minst én måned, fyller minst 15 år det kalenderåret årsmøtet avholdes, og har oppfylt sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget, har stemmerett

Saksliste:

  1. Godkjenning av stemmeberettigede
  2. Valg av dirigent, protokollfører og to medlemmer til å undertegne protokoll
  3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
  4. Oppløsing av Bjerke Idrettslag allianseidrettslag (saksutredning neste side)

Sak 4 - Oppløsning av en idrettslagallianse i Bjerke idrettslag, herunder Bjerke idrettslag fotball og Bjerke idrettslag ski, samt etablering av Bjerke idrettslag ski og Bjerke idrettslag fotball som egne selvstendige idrettslag (foreslått av årsmøtene i Bjerke IL Fotball og Bjerke IL Skil)

Saken gjelder oppløsning av en idrettslagallianse i Bjerke idrettslag, herunder Bjerke idrettslag fotball og Bjerke idrettslag ski, samt etablering av Bjerke idrettslag ski og Bjerke idrettslag fotball som egne selvstendige idrettslag. Dette innebærer nedlegging av særlaget Bjerke idrettslag, organisasjonsnummer 836 182 472. Endret tilknytning medfører også endring i klubbens lover. 

Bakgrunn:

Bjerke idrettslag etablerte 29.11.2005 to allianseidrettslag:

Bjerke idrettslag fotball, organisasjonsnummer 989 312 596

Bjerke idrettslag ski, organisasjonsnummer 889 312 572

Begge idrettslag ble registrert som allianseidrettslag den 24.04.2006

 

Det har i den senere tid oppstått en rekke spørsmål om medlemsantall i særidrettslaget og fordeling av tilskudd. For å forenkle dette og få rene linjer foreslås å etablere Bjerke idrettslag fotball og Bjerke idrettslag ski som egne idrettslag uten alliansetilknytning gjennom særidrettslaget Bjerke idrettslag.

Bjerke idrettslag fotball og Bjerke idrettslag ski har siden etableringen i 2005 vært drevet som egne enheter med egne budsjetter. Det er ingen felles rettigheter eller økonomiske relasjoner mellom idrettslagene. Det er heller ingen rettigheter mellom særidrettslaget Bjerke idrettslag og Bjerke idrettslag fotball eller Bjerke idrettslag ski. Anlegget i Maura og på Nordåsen er i sin helhet eid og drevet av hhv Bjerke idrettslag fotball og Bjerke idrettslag ski. Det er derved ingen eiendeler eller lån å fordele. Det foreligger heller ingen andre forpliktelse mellom lagene.

Det er enighet om at begge lag, Bjerke idrettslag fotball og Bjerke idrettslag ski kan benytte eksisterende logo. Det er etablert en egen avtale om bruk av logo.

Nye vedtekter som er i samsvar med å etablere Bjerke idrettslag fotball og Bjerke idrettslag ski som egne enheter uten tilknytning. Gyldighet av nye vedtekter forutsetter likelydende vedtak hos alle de tre berørte enheter, Bjerke idrettslag, Bjerke idrettslag fotball og Bjerke idrettslag ski.

Når årsmøtene har vedtatt endringen så sendes dokumentasjon på årsmøtevedtakene til Brønnøysund for registrering i samme forsendelse.

 

Vedtak til avstemming: 

Idrettslagallianse i Bjerke idrettslag med Bjerke idrettslag Fotball og Bjerke idrettslag Ski oppløses og disse etableres som egne selvstendig idrettslag. 

Særlaget Bjerke idrettslag nedlegges, organisasjonsnummer 836 182 472.

 

Vedtak: Enstemmig eller mer enn 2/3 flertall.